neutral.jpg

Ausschüsse

 

Wahlperiode: 01. Mai 2014 bis 30. April 2020
 
1. Verwaltungsausschuss
 
Vorsitzender:
1. Bürgermeister Rottmann
 
F r a k t i o n
M i t g l i e d
V e r t r e t e r
CSU
Götzendörfer Bernd
Möller Jürgen
 
Westerhausen Chistina
Seuffert Bruno
 
SPD
Hümpfer Markus

Geist Jürgen

 
 
2. Haupt- und Finanzausschuss -HFA-
 
 
Vorsitzender:
1. Bürgermeister Rottmann
 
F r a k t i o n
M i t g l i e d
V e r t r e t e r
CSU
Westerhausen Christina Kraus Manfred
 
Götzendörfer Bernd
Asbach Matthias
 
SPD
Geist Jürgen
Müller Rudolf
 
Maiß Marco
Rottmann Dagmar
  Kupfer Thea Hümpfer Markus
 
Freie Wähler Merz Andre Nicklaus Alexander
 
 
3. Bau- und Umweltausschuss
 
Vorsitzender:
1. Bürgermeister Rottmann
 
F r a k t i o n
M i t g l i e d
V e r t r e t e r
CSU
Möller Jürgen
Götzendörfer Bernd
 
Asbach Matthias
Brandenstein Peter
 
SPD
Perschke Wolfgang
Geist Jürgen
 
Rottmann Dagmar
Maiß Marco
  Hümpfer Markus Kupfer Thea
 
Freie Wähler Schuler Wolfgang Nicklaus Alexander
 
 
5. Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Vorsitzender:
Kupfer Thea
 
Vertreter: Westerhausen Christina  
 
F r a k t i o n
M i t g l i e d
V e r t r e t e r
CSU
Westerhausen Christina
Kraus Manfred
 
Lindner Jürgen
Brandenstein Peter
 
Möller Jürgen
Asbach Matthias
 
 
SPD
Kupfer Thea
 Perschke Wolfgang
 
Maiß Marco
Rottmann Dagmar
  Hümpfer Markus Geist Jürgen
 
Freie Wähler Nicklaus Alexander Schuler Wolfgang